سه راهی دو تکه اسپلیت تی

سه راهي دو تکه اسپلیت تی مجهز به گايد بار (Hot Tapping Split Tee)

 

شرکت پیشگام صنعت ابزار توليد کننده اسپليت تي هاي سایز “6-“56  مي باشد که در 2 نوع داراي  گايد بار و بدون گايد بار توليد مي گردد. اين گايد بار ها سوراخ هاي tap را مسدود ميکند و خطوط را براي پيگ راني آماده نگه مي دارند. انتقال گاز طبيعي و بسياري از شرکت هاي توزيع و پخش براي توسعه و بهبود سيستم هاي موجود خود در سال به ميزان قابل توجهي نياز به انشعابات جديد خطوط لوله پيدا مي کنند. سابقا براي اطمينان از امنيت انشعابات از کار انداختن بخشي ازخطوط و رها  شدن مقداري گاز به اتمسفر امري ناگزير بود.
اين فرايند منجر به دفع متان، اتلاف محصول و کاهش فروش، نا رضايتي گاه و بي گاه مشتري و هزينه هاي توام با عمليات تخليه سيستم خط لوله موجود و مشکلاتي از اين قبيل مي شود.

اسپليت تي يک استايل جوش داده شده و يا کششي است. محل اتصال آن با فلنج تجهيز شده است که منطبق با رنج هاي فشاري مطابق با فلنج هاي استاندارد ASME مي باشد. اين تجهيز براي استفاده در هات تپينگ و يا ماشين هاي اتصال براي کند کردن و اتصال موقت به خطوط براي تعمير و نگه داري بدون نياز به از کار اندازي سيستم، به کار مي رود. شرکت پیشگام صنعت ابزار پيشرو در سيستم هاي اسپليت تي در ايران مي باشد .

طراحي

ماشين هاي جدا کننده معمول به طور کارآمد و موثر نمي توانند ذرات کوچک تر از 8 تا 10 ميکرون را جدا کنند. عملکرد آنها مبتني بر درصد وزني مي باشد. اسپليت تي بر اساس استاندارد هاي 0.4,  0.5 and 0.72 طراحي مي شود. تمامي محاسبات مکانيکي براي قطعات تحت فشار، تحت فشار داخلي و نيروي فشار خارجي و نقشه هاي ساخت بر اساس پيوست مناقصه و در خواست، آماده مي شود و براي تائيد و موافقت براي مشتري ارسال مي گردد.

 • اسپليت تي ها در انواع  مواد به کار برده شده وانواع درجه بندي ارائه مي گردد.
 • اسپليت تي ها هم در سايز معين وهم بدنه تقليل يافته ارائه مي گردد.
 • اتصال اسپليت تي ها مطابق با استاندارد ANSI / ASME B31.8  ,B 31.1  ,B31.2  ,B31.3  ,and B31.4 طراحي و ارائه مي گردد.
 • اتصالات اسپليت تي hot tap براي سايز هاي لوله از “6-“56 موجود مي باشد.
 • اتصالات اسپليت تي ها در استاندارد ANSI class 150 to ANSI class 900 ارائه ميگردد.
 • برای اثر بخشی بیشتر در جدا سازی محتویات زاید مایع و جامد از فیلترهای جدا کننده استفاده می کنند.
  سه راهی دو تکه اسپلیت تی

طراحي

ماشين هاي جدا کننده معمول به طور کارآمد و موثر نمي توانند ذرات کوچک تر از 8 تا 10 ميکرون را جدا کنند.عملکرد آنها مبتني بر درصد وزني مي باشد.اسپليت تي بر اساس استاندارد هاي ANSI/ASME with design factor 0.4,  0.5 and 0.72 طراحي مي شود.تمامي محاسبات مکانيکي براي قطعات  تحت فشار، تحت فشار داخلي و نيروي فشار خارجي و نقشه هاي  ساخت بر اساس پيوست مناقصه و در خواست ،آماده مي شود و براي تائيد و موافقت براي مشتري ارسال مي گردد.

 • اسپليت تي ها در انواع  مواد به کار برده شده وانواع درجه بندي ارائه مي گردد.
 • اسپليت تي ها هم در سايز معين وهم بدنه تقليل يافته ارائه مي گردد.
 • اتصال اسپليت تي ها مطابق با استاندارد ANSI / ASME B31.8  ,B 31.1  ,B31.2  ,B31.3  ,and B31.4   طراحي و ارائه مي گردد.
 • اتصالات اسپليت تي hot tap براي سايز هاي لوله از “6-“56 موجود مي باشد.
 • اتصالات اسپليت تي ها در استاندارد ANSI class 150 to ANSI class 900 ارائه ميگردد.

 

برای اثر بخشی بیشتر در جدا سازی محتویات زاید مایع و جامد از فیلترهای جدا کننده استفاده می کنند.

اصول و قواعد عملکرد

 

ماشین های جدا کننده معمول به طور کار آمد و موثر نمی توانند ذرات کوچک تر از 8 تا 10 میکرون را جدا کنند. عملکرد آن ها مبتنی بر درصد وزنی می باشد.
به منظور دستیابی به حذف و جدا سازی موثر و مفید ذرات، می بایست یک فرآیند بهینه سازی و گردش ذرات را بکار گرفت تا ذرات ریز بتوانند با ادغام با یکدیگر به ذرات بزرگتر تبدیل گشته و توسط سیستم ها و تجهیزات فیلتراسیون متداول  قابل فیلتر شدن باشند.
سیستم فیلترینگ NPI یک سیستم چند مرحله ای می باشد که از 4 روش و گاها” بیشتر، برای جداسازی و حذف 100% از ذرات معلق مایع و جامد به قطر 8 میکرون و نیز جداسازی 99.5% از مواد معلق مایع و جامد به کوچکی 3 میکرون استفاده می کند.
شرکت پیشگام صنعت ابزار تهیه کننده و پشتیبان عملکرد مفید و راندمان بالا در یک رنج گسترده از انواع روش های گردش گاز که از آنها در ذیل نام برده شده برای حذف ذرات استفاده می کند.

 • با افزایش در شتاب گیری ذرات و ایجاد عمل گریز از مرکز باعث تصادم آنها با هم و فرو ریزش ذرات می شود.
 • افزایش کنتاکت و تماس ذرات درونی از طریق به کارگیری سیستم در هم آمیزی.
 • انبساط ناگهانی گاز که سبب ته نشین شدن ذرات مایع می شود.
 • ایجاد جریان دینامیکی مطلوب از طریق کنترل لایه ها ی مرزی

مواد ورودی مملو از بخار بعد از ورود به مخزن با یک لابیرینت از لوله هائی که در موازات تجهیز کشیده شده اند، برخورد می کنند. ذرات زاید گاز با این موانع برخورد کرده و شکل هندسی آنها تحت تاثیر میزان معینی از نیروی گریز از مرکز قرار می گیرد که باعث می شود ذرات 10 میکرونی و بزرگتر به ته مخزن منتقل شوند.
ذرات کوچکتر در معرض حرکت browning قرار گرفته و با یکدیگر بر خورد می کنند و در نهایت با ادغام به یکدیگر به قطرات مایع ساده تبدیل می شوند.
برخورد های غیر ارتجاعی  ذرات جامد با یکدیگر سبب ایجاد سنگ ریزه ها ئی می شوند که متعاقبا” توسط مایعات به داخل چاهک و یا استخر ته نشیینی، یعنی جائی که نمی توانند تحت تاثیر بخار گاز قرار گیرند، وارد می شوند.
ذرات که معلق مانده اند با اجزائ ادغام کننده فیلتر  برخورد کرده که شامل یک mat متخلخل از جنس فیبر نسبتا” مرغوب که به منظور رسیدگی مناسب و ایجاد فضای بیشتر برای نگهداری جامدات، در یک سیلندر قرار گرفته اند می شود. ذرات مایع نیز با هم برخورد کرده و به فیلترویا دیگر قطرات می چسبند و ادغام می شوند.

دو مکانیزم در این عملیات نقش دارند:

ته نشینی به وسیله به هم فشردگی  وته نشینی به وسیله  تخلیه فشار. مایع انباشته شده و متراکم توسط نیروی کششی گاز که توسط مرحله بعدی جداسازی در درون سپراتور ایجاد می شود در سراسر وسیله به حرکت در می آید. این گاز به طور متوالی در حال جابه جا شدن است .عناصر و اجزاء و یا وسایل ادغام کننده در مرحله دوم برای انواع عملیات مخصوص طراحی شده اند و در بسیاری از آنها از NPI hookless vanes ویا دیگر اجزا در جهت دستیابی به عملکرد بهینه استفاده می کنند.

موارد استفاده

فیلتراسیون NPI یک جدا کننده چند مرحله ای می باشد که مورد استفاده های  گوناگون در فرایند های صنایع گاز طبیعی و پتروشیمی می باشند که از آن قبیل می توان از موارد زیر یاد کرد:

 • ایستگاه های  کمپرسور
 • کمپرسور های دارای حرکت متناوب
 • ایستگاه های metering و دروازه های شهری
 • محافظت در بستر های رطوبت گیر
 • انبار کردن و ذخیره سازی گاز
 • خطوط انتقال سوخت به موتور ها و کارخانه های تولید نیرو
 • برج های جذب و کنتاکتور
 • برج های عملیاتی و و کنتاکتور
 

عملکرد و کارایی

تجهیزات جدا کننده و تفکیک کننده شرکت پیشگام صنعت ابزار، جداسازی و فیلتراسیون  100%  قطرات مایع 8 میکرونی و بزرگتر و فیلتراسیون 99.5% ذرات کوچک ترتا 3 میکرون را گارانتی می کند.برای ذرات جامد به کوچکی 3 میکرون فیلتراسیون و جداسازی 100%، گارانتی می شود که در عملیات های اسپلیت تی بسیار حایز اهمیت است.

 

افت فشار

فیلتر های پیشگام صنعت ابزار به طور معمول برای یک افت فشار ابتدائی به میزان 2 PSI با اجزاء تمیز و شرایط بالای طراحی سیال می باشد.
با این وجود، این یک محدودیت تلقی نمی شود، طراحی اعمال شده در افت فشار بیشتر و یا کمتر، به درخواست متقاضیان و خریداران بستگی خواهد داشت.

 

عمر مفید اجزا

اجزاء ادغام کننده برای یک فرو ریزش در فشار به میزان 35 تا 50 PSI طراحی شده اند. برای اطمینان از عدم شکست در عملکرد اجزاء ضریب تغییر فشار می بایست به این سطح و شدت از فشار برسد. برای افزایش عمر این اجزاء، فیلترکننده های صنایع نامداران یک اتصال BLOWDOWN برای تمیز کردن تجهیز در حین انجام عملیات را فراهم آورده اند.
در زمانی که این فیلتر ها باز هستند اتصالات BLOWDOWN پالسی با میزان انرژی کافی را برای برطرف کردن ذرات جامد که بر روی سطوح اجزاء جمع شده اند تولید می کند. در نتیجه افت فشار حاصل از بار گیری، در اجزای تجهیز کاهش می یابد و زمان لازم برای تعویض قطعات و اجزا نیز افزایش می یابد.

دسترسی به چند سبک فیلترینگ مختلف برای درهای کامل باز شونده و یا درهائی با باز شوندگی محدود.

  اسپلیت تی

پیکره بندی

 

فیلتر های جدا کننده شرکت پیشگام صنعت ابزار در انواع عمودی ، بارل دوتائی و یا تک با پیکره بندی افقی قابل ارائه می باشد.
در ها بر اساس طراحی در های سریع باز شونده برای دسترسی به اجزائ فیلتر می توانند به طور کامل و یا  قطرREDUCED پیچ شوند.

 

اجزای Vane

فیلتر های جدا کننده شرکت پیشگام صنعت ابزار در انواع عمودی ، بارل دوتائی و یا تک با پیکره بندی افقی قابل ارائه می باشد. در عملیاتی که ذرات جامد در کار نیستند استخراج کننده غبار VANE به عنوان جداکننده اولیه استفاده می شود. زمانی که گاز مملو از غبار وارد VANE می شود،به نوار های فلزی متعدد و گوناگون بسیاری تقسیم می شوند. زمانی که هر نوار فلزی حاوی گاز در معرض تغییر مسیر قرار می گیرد،نوعی آشفتگی و غلتیدن گاز در مقابل دیواره های توربین اتفاق می افتد.قطره ها ناگزیر مجبور به تماس با یکدیگر، تصادم و چسبیدن  به سطوح VANE می گردند.و در نهایت قطرات مایع در مسیر فرورفتگی ها به جریان در آمده و از بخار گاز خارج خواهند شد.

امیدواریم این مقاله از فیلتر های جدا کننده و سه راهی دو تکه اسپلیت تی برایتان مفید باشد.

فروش دستگاه فلنج فیسینگ

فروش دستگاه فلنج فیسینگ

دستگاه فلنج فیسینگ از جمله ابزار های تعمیراتی و خدماتی در خطوط لوله به شمار می‌ رود که به منظور تراشکاری فلنج‌ ها به صورت پرتابل و بدون نیاز به نقل و انتقال فلنج ‌ها مورد استفاده قرار می‌ گیرد. اغلب اتصالات خطوط لوله از آن‌ جا که می‌ بایست دارای قابلیت آب ‌بندی باشند در سر ابتدایی و انتهایی خود نیازمند یک فلنج با سر فیس‌ دار هستند. فیس فلنج حین اتصال به اتصالات دیگر خطوط لوله، از طریق شیار های حلزونی خود مانع از نشتی سیال در محیط شده و بدین صورت از بروز مشکلات فنی نظیر افت فشار و هدر رفت سیال، و نیز مشکلات ایمنی نظیر احتراق، اشتعال و انفجار جلوگیری می ‌کند. در صورت بروز آسیب روی سر فلنج ‌ها، یا فرسایش و خوردگی آن‌ها، به منظور رفع ایراد و احیای کارکرد سر فلنج از طریق دستگاه فلنج فیسینگ عملیات فیس‌ دهی یا تراشکاری فلنج از طریق دستگاه فلنج فیسینگ روی آن انجام می‌گیرد.

شرکت پیشگام صنعت ابزار فعالیت خود را در قالب یک واحد بازرگانی آغاز کرد و از همان ابتدای فعالیت، ضمن برقراری تعامل و ارتباط مستمر با فعالان صنعتی حوزه نفت و گاز، در صدد برآمد نیاز های مشتریان در زمینه محصولاتی که به انحاء گوناگون سرویس دهنده خطوط لوله باشند را تأمین کند. از این رو برقراری روابط با تولید کنندگان معتیر و دارای برند جهانی، به وارد کننده و تأمین کننده محصولات ارائه خدمات خطوط لوله گردید. دستگاه فلنج فیسینگ از جمله مواردی بود که ما از همان ابتدای فعالیت بازرگانی در دستور کار خود قرار دادیم و از این حیث اکنون دارای سابقه تقریباً ۲۰ ساله در زمینه واردات محصولات فلنج فیسینگ هستیم.

به مرور شایستگی و صلاحیت ما در تأمین محصولاتی نظیر دستگاه فلنج فیسینگ، شرکت میراژ انگلیس، یکی از بزرگ‌ ترین واحد های تولید کننده فرآورده ‌های ارائه خدمات خطوط لوله را بر آن داشت که شرکت پیشگام صنعت ابزار را به عنوان نماینده انحصاری تأمین و فروش محصولات خود در ایران معرفی کند. این شرکت تولید کننده دستگاه‌ های هات تپ، استاپل، سوراخ کاری و گرده ‌برداری، فلنج فیسر و سایر محصولات سرویس رسان به خطوط لوله می ‌باشد.

شرکت پیشگام صنعت ابزار به عنوان نماینده انحصاری شرکت میراژ انگلیس در زمینه تهیه و تحویل به موقع محصولات خود را متعهد به مشتریان می‌ داند و در حال حاضر در زمینه تأمین محصولات زیر از شرکت میراژ آمادگی دارد با سرعت عمل نیاز مشتریان را برآورده کند:

 • دستگاه هات تپ از سایز ½ تا ۱۲۰ اینچ
 • دستگاه استاپل تا سایز ۵۶ اینچ
 • دستگاه برش لوله
 • دستگاه ‌های فلنج فیسینگ در سایزها و انواع مختلف
 • ساخت دستگاه اسپیلیت تی

لازم به ذکر است خدمات شرکت پیشگام صنعت ابزار در زمینه تأمین دستگاه فلنج فیسینگ به شرکت میراژ محدود نمی ‌شود و ما آمادگی داریم بر حسب نیاز و سفارش مشتریان انواع محصولات فلنج فیسینگ تولیدی شرکت‌ های مختلف را تأمین کنیم. روابط ما با سایر تولید کنندگان محصولات مذکور، این امکان را به ما می‌ بخشد تا نیاز های مشتریان عزیز در کشور را در خصوص واردات و تحویل محصولات شرکت‌ های مختلف تولید کننده سرویس‌های خطوط لوله از جمله دستگاه فلنج فیسینگ را برآورده سازیم.

اما از آن رو که شرکت پیشگام صنعت ابزار نمایندگی انحصاری محصولات کمپانی میراژ را در اختیار دارد، در این بخش انواع دستگاه ‌های فلنج فیسینگ مخصوص فیس دهی فلنج‌ ها در سایز های مختلف، تولیدی دستگاه میراژ انگلستان معرفی می‌شوند.

فلنج فیسینگ

مشاوره و تعمیر دستگاه فلنج فیسینگ

شرکت پیشگام صنعت ابزار، علاوه بر این‌ که تأمین کننده و وارد کننده دستگاه‌ های فلنج فیسینگ می ‌باشد، بر حسب سوابق فنی خود در زمینه ارائه خدمات فلنج فیسینگ قادر است مشتریان گرامی را در تمامی حوزه ‌های مرتبط به فرایند فلنج فیسینگ راهنمایی کند. بنابراین مشاوره و انتقال دانش بخشی از خدمات این شرکت تلقی می ‌شود. شرکت پیشگام صنعت ابزار پس از کسب تجربه در واردات دستگاه فلنج فیسینگ به مرور ترغیب شد تا ضمن آشنایی با فرایند فنی عملیات فلنج فیسینگ، مختصاتی دقیق از نحوه عملکرد دستگاه و نحوه اجرای عملیات فلنج فیسینگ را بدست آورد. از این رو با استفاده از مهندسان و صاحبان فن، روند آشنایی با فرایند و الزامات فنی کار آغاز شد و پس از حصول نتایجی، بر آن شدیم که خود به ارائه دهنده خدمات فلنج فیسینگ تبدیل شویم. از این‌رو، در حال حاضر نه تنها واردکننده این محصول به شمار می‌رویم، بلکه تخصص و دانش فنی لازم در خصوص مشخصات دستگاه ‌های فلنج فیسینگ و انجام عملیات را دارا هستیم. بنابراین قادریم در زمینه‌های زیر مشاوره‌ها و خدمات زیر را به مشتریان ارائه دهیم:

تعمیرات دستگاه فلنج فیسینگ: بسیاری از مجتمع‌ ها و واحد های صنعتی مرتبط به خطوط لوله دارای انواع دستگاه‌ های فلنج فیسینگ با کارکردهای متفاوت هستند. طبیعتاً بنا به هر دلیل نظیر عدم آشنایی با دستگاه فلنج فیسینگ و کارد کرد آن، فرسودگی دستگاه، آسیب برخی قطعات دستگاه فلنج فیسینگ، آسیب دیدن و ضربه خوردن، و مواردی نظیر آن دستگاه دچار آسیب شده و توان عملکردی خود را از دست می ‌دهد. از این حیث شرکت پیشگام صنعت ابزار به جهت آشنایی کامل با آناتومی دستگاه فلنج فیسینگ و نحوه عملکرد و کارکرد اجزاء و قطعات آن توانایی تعمیر دستگاه و رفع عیوب آن را داراست. طبیعتاً محصولات خریداری شده توسط شرکت ‌ها دارای گارانتی و ضمانت‌ های پس از خرید می ‌باشد، اما اگر بنا به هر دلیلی نظیر اتمام زمان ضمانت، یا بروز آسیبی که جزو موارد گارانتی محسوب نمی ‌شود، این شرکت آمادگی کامل جهت انجام تعمیرات و احیای کارکرد دستگاه ‌های فلنج فیسینگ را دارد.

مشاوره در خصوص انتخاب نوع دستگاه: شرکت‌ های خریدار دستگاه فلنج فیسینگ ممکن است به جهت عدم شناخت کافی از عملکرد و کارکرد دستگاه ‌های در انتخاب دستگاه دچار اشتباه شوند. یا در مواردی خود متقاضی مشاوره در خصوص انتخاب نوع دستگاه شوند. شرکت پیشگام صنعت ابزار در این زمینه آماده انجام مشاوره در خصوص انتخاب نوع دستگاه می‌باشد. ما با دریافت اطلاعات از مشتریان در خصوص نیازها و لوازم کار مورد نظر، قادریم بهترین و مناسب‌ترین دستگاه فلنج فیسینگ را به ایشان توصیه کرده و اقدامات لازم جهت خرید و تحویل محصول را به انجام برسانیم.

آموزش نحوه عملکرد دستگاه: ممکن است مشتریان و خریداران دستگاه فلنج فیسینگ آشنایی کافی جهت استفاده از دستگاه فلنج فیسینگ را نداشته باشند. ابهامات ناشی از خوانش دستورالعمل‌ها و عدم تجربه در انجام کار فلنج فیسینگ، از جمله مواردی است که اغلب مشتریان پس از خرید دستگاه فلنج فیسر با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. شرکت پیشگام صنعت ابزار که خود مجری عملیات‌ های فلنج فیسینگ بوده و خود در این زمینه دارای تجربه است، آماده است به صورت حضوری فرایند آموزشی نحوه استفاده از دستگاه را بر عهده بگیرد.

آموزش نگهداری و تعمیرات دستگاه فلنج فیسینگ

علاوه بر موارد فوق، نگهداری دستگاه نیز خود نیاز به آشنایی با برخی مؤلفه‌ ها دارد که در این زمینه نیز ما حاضریم در قالب دستورکار ها و به صورت حضوری پرسنل نگهداری و تعمیرات را در خصوص نحوه نگهداری از دستگاه آشنا کنیم. اصولاً فرایند نگهداری محصولات و دستگاه‌ ها جزوی از فرایند های پشتیبانی واحد های صنعتی محسوب می ‌شود. در چارچوب این فرایند، دستورالعمل ‌هایی به منظور نگهداری دستگاه ها و پیشگیری از بروز آسیب و خرابی تدوین می‌ شود تا دستگاه ها از گزند تخریب محیطی، انسانی و فنی مصون بمانند.

دستگاه فلنج فیسینگ همچون سایر تجهیزات خدمات خطوط لوله در برخی بازه‌ ها دارای عملکرد و در برخی مقاطع زمانی دیگر بلا‌استفاده خواهد بود. از این نگهداری و تعمیرات در هر یک از دو حالت مذکور دستورالعمل خاص خود را دارند و ما آمادگی داریم تمامی الزامات مذکور را بصورت مشروح تدوین کرده و آموزش دهیم.

شرکت یپشگام صنعت ابزار خدمات مذکور را رد اسرع وقت و به محض دریافت سفارش مشتریان انجام می‌ دهد. ما به صورت شبانه روزی در تمامی روز های هفته آماده دریافت سفارشات شما می ‌باشیم و در اسرع وقت پاسخگوی نیاز های شما در خصوص بهره‌گیری از خدمات فوق هستیم.

تی سرویس در انشعاب گیری سایز های کوچک هات تپ

تی سرویس از جمله اتصالات خطوط و مسیر لوله است که برای انشعاب گیری در سایز های پایین و لوله های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این اتصال خطوط لوله، می توان روی انواع خطوط لوله با هر سایزی انشعاب گرم ۲ اینچی ایجاد کرد. انشعاب گیری جدید از خطوط و مسیر لوله ها معمولا زمانی انجام می شود که نیازمند توسعه خطوط و بهره برداری از یک واحد یا فاز جدید افزون بر سرویس های خطوط لوله موجود هستیم. حال با توجه به نیاز و بر حسب ماهیت کار سایز انشعاب و اتصال نیز می تواند متفاوت باشد. اگر نیاز به انشعاب گیری برای خطوط لوله پرفشار و پرحجم باشیم طبیعتاً می بایست انشعاب های سایز بزرگ روی لوله در نظر گرفته ایجاد کنیم. اما اگر نیاز به انشعاب در سایز های پایین تر است می توان از اتصالاتی استفاده کرد که دارای قابلیت عملکردی مناسب برای سایز های پایین تر را دارند. تی سرویس از جمله این اتصالات است.

اتصال تی سرویس ابزار انشعاب گیری دو اینچی است که خصوصاً در توزیع سیال خطوط انتقال مورد استفاده قرار می گیرد. این اتصال معمولاً به صورت آماده تهیه و خریداری می شود و طی عملیات هات تپ روی خط نصب می شود. موارد استفاده از اتصالات ۲ اینچی تی سرویس به شرح زیر می باشد:

یکی از اصلی ترین بهره گیرندگان از اتصال تی سرویس، کارفرمایان خطوط لوله گاز درون شهری هستند که به تعداد بالا و فراوانی نیازمند هات تپ گیری در سایز های پایین می باشند. این دست واحد ها به صورت مستمر نیاز به اخذ انشعاب جدید از خطوط و مسیر لوله برای گاز رسانی به نواحی مسکونی، تجاری و صنعتی جدید را احساس می کنند و از آن جا که سایز ۲ اینچ برای بسیاری از این انشعابات کافی می باشد کارفرما انجام هات تپ با تی سرویس را ترجیح می دهد.

باید توجه داشت که اغلب خطوط لوله گاز درون شهری دارای فشار psi 250 می باشند و انشعاب گیری دو اینچی از خط لوله با فشار نام برده پاسخگوی نیاز ساکنان و شاغلان مناطق مسکونی و تجاری بوده و خواهد بود.

زمانی که می خواهیم یک مجرای ورودی کوچک روی خط و مسیر لوله ایجاد کنیم می توانیم با استفاده از اتصال تی سرویس یک انشعاب دو اینچی از خط بگیریم. معمولاً برای نصب ونت روی خط لوله از همین روش استفاده می شود. ونت ها در واقع حکم دریچه خروجی لوله را دارند که بسیاری از مکانیزم های تنظیماتی و کنترلی روی آن ها قابل انجام است. به همین دلیل در اغلب فرایند های پایپینگ محل هایی برای نصب پیش بینی شده است. از خروجی های ونت می توان سیال را تخلیه کرد، فرایند های کنترل بازرسی از محل های مختلف خط لوله را انجام داد. همچنین می توان در صورت نیاز به کاهش فشار یا بالعکس از آن بهره برد و بسیاری موارد دیگر. به همین دلیل این انشعاب های کوچک جایگاه حائز اهمیتی در خطوط لوله ایفا می کنند.

تی سرویس

برای انشعاب گیری به منظور نصب ونت نیز یکی از بهترین ابزار ها اتصالات تی سرویس می باشند که هم فرایند هات تپ و هم نحوه بهره برداری از ونت را تسهیل می کنند. در بسیاری از موارد ونت ها در همان مرحله پایپینگ پیش بینی شده و به اندازه مورد نیاز روی خطوط و مسیر لوله نصب می شوند. در این شرایط نیازی به اجرای هات تپ و نیز استفاده از تی سرویس نیز نخواهد بود، اما در بسیاری از موارد دیگر و بنا به دلایلی نیاز به نصب ونت روی خط لوله حاوی سیال احساس می شود. این موارد به شرح زیر می باشند:

 •  زمانی که در مراحل طراحی مجتمع، پیش بینی های لازم در خصوص ونت ها صورت نگرفته باشد یا به صورت ناقص انجام شده باشد. به عبارتی دیگر ممکن است در زمانی که مجتمع پالایشگاهی، پتروشیمی یا هر واحد دیگر در مرحله طراحی و ساخت باشد و در این فاز پیش بینی های لازم در خصوص ونت ها صورت گرفته نباشد. در چنین شرایطی تنها پس از بهره برداری از خط است که مدیریت مجموعه متوجه کاستی ها و نقص های مجتمع خود خواهد شد و چاره ای جز انشعاب گیری به روش هات تپ برای نصب ونت نخواهد داشت. در این شرایط استفاده از اتصالی نظیر تی سرویس با استفاده از هات تپ راه گشا خواهد بود.
 • زمانی که مجتمع در مرحله بهره برداری می باشد و به یکباره طرح جدیدی وارد پروژه می شود و نیاز به نصب ونت احساس می شود. برای مثال مجتمع در صدد است به منظور افت فشار یا تزریق سیال و سایر مواد به لوله دسترسی پیدا کند. در این شرایط اجرای عملیات هات تپ با استفاده از اتصال تی سرویس قابل توجیه است.
 • زمانی که بخشی از فرایند ها دچار اختلال یا آسیب دیدگی می شوند، ممکن است تیم مهندسی جهت رفع ایراد و اقدام اصلاحی نیاز به ایجاد ونت را احساس کند. در این شرایط نیز انشعاب گیری با استفاده از اتصالاتی نظیر تی سرویس انجام می شود.

عملیات هات تپ از جمله سرویس های زنده خطوط و مسیر لوله است که دارای ویژگی های منحصر به خود است و مجری عملیات موظف است در خصوص تمامی عناصر تعیین کننده آن با بیشترین دقت طرح کارشناسی و اجرا را به انجام برساند. انتخاب اتصال متناسب با عملیات هات تپ از جمله نکاتی است که در پیشبرد عملیات نقش مهمی دارد و باید بهترین اتصال مناسب با شرایط فنی و ایمنی کار برای آن برگزید. اتصال نام برده هم تا جای ممکن باید کم ترین فشار را بر مجموعهو شرکت وارد کند و هم این که کاملا شرایط ایمنی و فنی خط را تضمین و ضمانت کند. اتصال تی سرویس در زمانی که عملیات های سایز کوچک و پایین انجام می شود از اتصالات مناسب برای انشعاب گیری است. مجری عملیات ضمن بررسی سایر متغیر ها نظیر فشار و دمای سیال، نوع لوله و جنس آن و مواردی از این دست امکان انجام عملیات با تی سرویس را بررسی می کند و در صورتی که تشخیص بر امکان استفاده از آن باشد تی سرویس را برای انجام هات تپ برمی گزیند.

اما به طور کلی باید گفت چه در عملیات های هات تپ انشعاب گرم چه با استفاده از اتصال دستگاه های اسپیلیت تی و ولو چه با به کار گرفتن دستگاه هات تپ یا تی سرویس و … ایمنی حرف اول را می زند. چرا که عملیات انشعاب گرک هات تپ عملیاتی پر مخاطره با قابلیت اشتعال و انفجار بالا می باشد . از این رو کارفرمایان و مجریان باید از همان ابتدا و در همان مرحله تهیه فهرست باید به ایمنی توجه داشت. بنابراین در نظر داشتن وسایل مربوطه جهت حفظ امنیت نیروی انسانی و جلوگیری از خسارات احتمالی حرف اول را می زند.

کاربرد کلد کاتر در عملیات استاپل چیست؟

کاربرد کلد کاتر در عملیات استاپل چیست؟

کلد کاتر (cold cutter) دستگاهی است که تحت عنوان لوله بُر سرد یا پَخ زن پنوماتیکی نیز شناخته می شود. از این دستگاه کلد کاتر در عملیات استاپل استفاده ی فراوان و متعدد می شود. هنگامی که با آسیب موضعی خطوط لوله ی طویل و طولانی مواجه باشیم، مسلم است که خارج کردن خط لوله از سرویس دهی دارای هزینه بالا و زیان های بسیار خواهد بود. در این حالت میزان بهره برداری از خط لوله پایین آمده و کاهش می یابد و برای مدتی خدمات رسانی به نقاط پایین دست لوله متوقف خواهد شد و زمان بهره برداری دوباره از لوله نا مشخص و نا معلوم خواهد بود. در این وضعیت است که برای جلوگیری از توقف جریان سیال خط لوله و جلوگیری از عدم بهره برداری، از عملیات استاپل استفاده می کنند. پروژه های استاپل متعددی در سراسر کشور عزیزمان توسط شرکت پیشگام صنعت ابزار به اجرا در آمده که در این پروژه ها از دستگاه کلد کاتر به جهت برش سرد لوله و پخ زنی آن استفاده شده است.

عملیات استاپل

در عملیات استاپل قسمتی از خط لوله را که دچار آسیب موضعی شده است را ایزوله می کنند و جریان عبوری از این ناحیه را به طور موقت به مسیر فرعی دیگری به نام بای پس هدایت می کنند. برای اجرای عملیات استاپل از دستگاه های هات تپ، استاپل و کلد کاتر استفاده می کنند که هر کدام از این دستگاه ها وظیفه و مسولیت اجرای یک قسمت از عملیات استاپل را بر عهده دارد. از دستگاه هات تپ به منظور ایجاد دو برش هات تپ بر روی خط و مسیر لوله استفاده می شود تا از این دو برش برای ایجاد خط لوله ی فرعی موقتی یا بای پس استفاده کنند. از دستگاه استاپل به منظور انسداد و ادامه ی موقت قسمت آسیب دیده ی خط لوله استفاده می کنند. از دستگاه کلد کاتر نیز به منظور برش قطعه لوله ی جدید و بدون نقص فنی و هم سایز قطعه لوله ی آسیب دیده استفاده می کنند تا جایگزین لوله ی آسیب دیده در خط لوله شود.

در پایان عملیات استاپل بخشی از خط لوله که دچار آسیب دیدگی، پوسیدگی و نشتی و یا نشتی شده است عاری از جریان سیال می گردد. جریان عبوری از این موضع را در پشت منطقه ی آسیب دیده وارد لوله ای فرعی به نام بای پس می کنند. طراحی بای پس به گونه ای است که جریان فرعی را در جلوی منطقه ی آسیب دیده دوباره به خط لوله اصلی باز می گرداند. منطقه ی آسیب دیده توسط پلاگ ها دستگاه استاپل و با دو حفره ی جداگانه مسدود می شوند. جریان باقی مانده در موضع آسیب دیده توسط شیر های ایزوله خالی می شوند. سپس قطعه لوله ی آسیب دیده را با استفاده از عملیات برشکاری از خطو مسیر لوله جدا می کنند. حالا باید قطعه ی لوله ی جدیدی را با کمک عملیات جوشکاری و یا فلنج ها به خط لوله پیوند بزنند. این قطعه لوله بدون آسیب و هر گونه نقص است و ابعاد و اندازه های آن و زاویه بندی لبه های آن از پیش درون کارگاه و توسط دستگاه کلد کاتر انجام شده است.

کلد کاتر

دستگاه کلد کاتر cold cutter machine

دستگاه کلد کاتر دستگاهی پرتابل یا قابل حمل است که می تواند لوله هایی با سایز ۶ تا ۷۲ اینچ را برش بزند تا بتوانند عملیاتی پر بازده را برای مجموعه به دنبال داشته باشد. این دستگاه بر روی لوله نصب می شود و به دور لوله می گردد و با استفاده از کاتر خود لوله را به صورت کاملاً دقیق و منظم برش می دهد.

از این دستگاه می توان در بیشتر شرایط عملیاتی استفاده کرد. برشی که این دستگاه بر روی لوله ایجاد می کند به صورت سرد است. پس نمی توان انتظار داشت که همچون عملیان هات تپ اشتعال و انفجار در حین برش به وجود بیاید. همچنین در محیط های عملیاتی زیر سطح آب نیز می توان از کلد کاتر استفاده کرد.

اما برای ساخت قطعه لوله ی جدید و بدون نقص فنی در عملیات استاپل ابتدا سایز و قطر و یا اینچ خط لوله را به طور دقیق مشخص می کنند. سپس طول منطقه ی آسیب دیده را اندازه گیری می کنند. جنس خط لوله و ضخامت آن نیز از دیگر پارامتر هایی است که باید در این مرحله مشخص شود. با استفاده از این پارامتر ها قطعه لوله همسان با خط لوله را انتخاب کرده و طول این لوله را با استفاده از دستگاه کلد کاتر هم اندازه ی منطقه ی آسیب دیده می برند.

این دستگاه را بر روی لوله نصب می کنند. قرار گیری برش زن سرد بر روی توسط زنجیر های کششی خود دستگاه انجام می شود و نیازی به استفاده از اپراتور نخواهد بود. سطح نهایی و اخری برش توسط این دستگاه بسیار صاف است و نیازی به ماشین کاری ندارد.

در صورتی که اتصال این قطعه لوله بر روی خط لوله با استفاده از جوشکاری باشد وظیفه ی پخ زنی این لوله را نیز به کلد کاتر می سپارند. کلد کاتر لبه های سطح برش را به صورت زاویه دار برش می زند و همین موجب به وجود آمدن حفره ای برای جوشکاری می شود تا جوشکار بتواند تورچ جوشکاری را در این شیار متمرکز کند و جوش بهینه ای را در انتهای کار تحویل دهد.

 • نصب دستگاه برش زن سرد بر روی لوله بسیار آسان است.
 • سرعت برش ۱ min/inch of dia برای ضخامت های استاندارد خط لوله است.
 • نصب این دستگاه بر روی لوله های افقی یا عمودی میسر است.
 • عمر این دستگاه به علت ساختار قدرتمند آن بسیار طولانی است.
 • کلد کاتر می تواند انواع لوله های فولاد کربی، استنلس استیل، آهن چکش خوار، آهن ریخته گری و بسیاری از آلیاژ های مناسب را به صورت ماشین کاری شده برش دهد.

پس از برش قطعه لوله متناسب با طول موضع آسیب دیده از خط لوله، قطعه را به محل عملیات منتقل می کنند و با استفاده از عملیات جوشکاری یا با استفاده از فلنج ها به خط لوله پیوند می زنند. سپس لوله ی فرعی یا بای پس از از محل خود جدا می کنند و پلاگ های مسدود کننده ی استاپل را نیز از محل خود خارج می کنند. در این موقعیت جریان وارد خط لوله ی اصلی می شود و خط لوله بدون توقف در بهره برداری و خدمات رسانی، تعمیر خواهد شد. 

به طور کلی باید گفت که در عملیات استاپل با استفاده از دستگاه کلد کاتر توجه به در نظر گرفتن موارد ایمنی این عملیات از عملیات های پر بازده با هزینه کم و رضایت بالا برای مشتریان عزیز صورت می گیرد.

الزامات نصب اسپیلیت تی

الزامات نصب اسپیلیت تی

نصب اسپلیت تی روی لوله به همان میزان طراحی و ساخت این اتصال دارای اهمیت است و مجری و کارفرما هات تپ باید با دقت فرایند نصب اسپلیت تی را انجام دهد.

هات تپ خطوط لوله و مخازن یکی از فرایند ها در خدمات خطوط و مسیر لوله می ‌باشد که عدم توجه به ساز و‌کارهای فنی آن روند پیشبرد پروژه را تقریباً ناممکن خواهد کرد. از این رو نصب اسپلیت تی تجزیه و تحلیل تمامی بخش ‌ها و اجزای فرایند هات تپ از الزاماتی است که مستقیماً متوجه مجری انجام عملیات هات تپ خواهد بود. البته بخشی از این الزامات از جمله نصب اسپلیت تی مربوط به کارفرما و دریافت کننده سرویس هات تپ می ‌باشد اما در این مورد نیز مجریان هات تپ موظفند وظایف مربوطه را به اطلاع کارفرما برسانند، چرا که احتمال می‌رود کارفرمایان به جهت عدم آشنایی درک صحیح و کاملی از وظایف خود در قبال فرایند هات تپ نداشته باشند. 
از جمله فرایندهای اصلی در مراحل آماده سازی هات تپ، ساخت و تهیه اتصالات و نصب آن ها روی خطوط لوله می باشد. از جمله این فرایند ها نصب اسپلیت تی می باشد. دستگاه هات تپ مستقیما نمی تواند روی لوله عملکرد داشته باشد، بلکه بایستی ابتدا به ساکن اتصالات مورد نیاز آن را فراهم کرده و آن ها روی لوله نصب کرد. عملکرد صحیح این اتصالات ضامن اجرای عملیات هات تپ به بهترین نحو ممکن خواهد بود و از سوی دیگر نیز عدم اجرای مناسب آن ها می تواند بر فرایند آسیب وارد کند. اتصالات اگر به درستی عمل نکننده ایرادات متعددی می تواند گریبان گیر کار هات پت شود، که نشتی از محل اتصالات پیش و پا افتاده ترین شان است.  اتصال و نصب اسپلیت تی یکی از این اتصالات است. اصولا دلایل استفاده از اسپلیت تی در عملیات هات تپ را می توان به شرح زیر برشمرد:
۱- دستگاه هات تپ بر حسب ماهیت کارکردی خود نمی تواند مستقیما روی لوله نصب شود. این دستگاه دارای یک نگهدارنده و آداپتور برای کاتر است که دارای سر فلنج دار است. به عبارتی دیگر دستگاه هات تپ را می توان به مجموعه ای نصب کرد که دارای سر فلنج دار به سایز مورد نظر آداپتور هات تپ باشد. بنابراین برای این که بتوانیم فرایند هات تپ را به درستی انجام دهیم ابتدا باید اتصالی را تهیه کنیم که دارای سر فلنج دار بوده و از طریق آن بتوان دستگاه هات تپ را روی لوله نصب کرد.
 
 اسپیلیت تی
 
۲- نکته مهم دیگر کنترل جریان سیال و مدیریت دستگاه در حین اجرای عملیات هات تپ است. چنان که می دانیم به محض ایجاد اولین سوراخ روی لوله از طریف دستگاه، سیال از محل سوراخ به بیرون منتشر می شود. از آن جا که تا زمان اتمام عملیات انشعاب گرم، دستگاه هات تپ و اتصالات روی لوله جریان سیال را آب بندی می کنند مشکلاتی نظیر نشتی و همانند ان نخواهیم داشت، اما در زمانی که می خواهیم دستگاه را باز کنیم و از خط لوله جدید بهره برداری کنیم، طبیعتا دچار بروز نشتی خواهیم شد. ممکن است به این معضل این گونه پاسخ داده شود که می توان با بستن فلنج کور بلافاصله پس از شروع نشتی از تدوام آن جلوگیری کرد، اما نکته در این است که اولا فشار سیال معمولاً بالاتر از آن است که نیروی انسانی بتواند فلنج کور را با توجه به فشار سیال روی انشعاب جدید گذاشته و آن را ببندد. بنابراین باید پیش از باز کردن دستگاه هات تپ از مجموعه فکری به حال این موضوع کرده باشیم و جریان سیال از محل سوراخ شده و برش شده را متوقف نماییم. بدیهی است که نصب یک ولو متناسب با سایز انشعاب و فشار سیال بهترین راهکار خواهد بود. 
ولو متناسب با شرایط و مشخصات فنی خط لوله و سیال انتخاب می شود و روی مجموعه نصب می شود. چنان که می دانیم، معمولاً ولوها دارای دو سر فلنج دار می باشند که از دو سو، به دو طرف خط لوله نصب می شوند. بنابراین ولوها معمولاً به واسطه فلنج روی لوله نصب می شوند. پس بدیهی است که ولو را نیز نمی توان مستقیما روی لوله نصب کرد، بلکه پیش از ان باید یک اتصال فلنج دار روی لوله نصب شده باشد تا بتوانیم ولو را روی آن ببندیم. این اتصال اسپلیت تی خواهد بود. البته در اغلب موارد از نصب اسپلیت تی استفاده می شود، اما در شرایط خاص و تحت فشارها، یا روی خطوط لوله و مخازن با سایزهای بزرگ نمی توان از اسپیلیت تی استفاده کرد و بهتر است از اتصالات دیگر بهره گیری شود. در هر صورت ولو برای این که مجرایی ارتباطی به خط لوله داشته باشد و بتواند جریان سیال درون لوله را مهار کند باید روی یک اتصال سه شاخه فلنج دار نصب شود. دستگاه هات تپ نیز طبیعتاً روی سر دیگر فلنج ولو نصب خواهد شد و به این ترتیب شرایط برای انجام عملیات هات تپ به بهترین نحو فراهم خواهد شد.

 

 
 
۳- دیگر دلیل استفاده از اسپلیت تی برای خطوط لوله و ضمن اجرای عملیات هات تپ، ممانعت از آسیب دیدگی خط لوله بعد از برش گرم ناشی از فرایند انشعاب گرم خواهد بود. انشعاب گرم هات تپ برای این که بتواند عملکرد خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کند، برای مشخصات و شرایط فنی خود را حفظ کرده و تا جای ممکن دچار کمترین کژدیسگی و تغییر ماهیت نشود. از سوی دیگر ضمن برش گرم لوله از طریق انشعاب گرم یا هات تپ، چنان که می دانیم بخش بریده شده خط لوله ارگانیسم منطقی پیشین خود را از دست داده مستعد تغییر شکل در نتیجه فشارهای جانبی جدیدی خواهد شد که پیش از برش موضوعیت نداشتند. در نتیجه خط لوله در بخش بریده شده مستعد بروز رویدادهایی می شود که به مرور باعث می شود شکل و تقارن خود را از دست بدهد و به این ترتیب یک مجموعه خط لوله را دچار آسیب کند و عملکرد آن را خدشه دار کند. از این رو و به منظور اجتناب از چنین رویدادی از نصب اسپلیت تی استفاده می شود. اسپلیت تی یک استحکام قدرتمند بوده و مانع آسیب دیده لوله می شود. اتصال اسپیلیت تی همچون کمربند لوله را دورتا دور خود پوشش می دهد و اجازه نمی دهد که لوله در معرض فشار های جانبی از نوع آن چه گفته شد فرم و کارکرد خود را از دست بدهد. 
البته تحقق نکات فوق مشروط به آن است که در طراحی و محاسبه، و نیز فرایندهای ساخت و نصب اسپلیت تی بیشترین دقت و اهتمام صورت گرفته شده باشد. سازنده اسپلیت تی باید اطلاعات دقیق خط لوله و سیال را از مشتری دریافت کرده و بر حسب آن فرایند های طراحی و ساخت، و نصب اسپلیت تی را روی لوله انجام دهد. همچنین هماهنگی و رابطه فنی تنگاتنگ میان سازنده اسپلیت تی و مجری عملیات هات تپ نیز از الزامات فرایند اجرایی هات تپ محسوب می شود. از آن جا که اتصال مذکور برای انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ ساخته می شود، نظر مساعد تیم اجرایی و مهندسی هات تپ در این زمینه واجد اهمیت اساسی است، چرا که در نهایت این مجری هات تپ است که بایستی از اتصال ساخته شده و نصب شده روی خط لوله استفاده نماید. بنابراین معمولاً مجریان عملیات هات تپ فرایندهایی سخت گیرانه برای اجرای عملیات پیاده می کنند که شامل دستورالعمل ها و روش های اجرایی ویژه ای است. آن ها همچنین صحت عملکرد در نصب اسپلیت تی ساخته شده را از هر بحاظ مورد بررسی قرار می دهند و تست های جوش و فشار لازم را روی آن ها انجام می دهند تا نسبت به عملکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل کنند. 
امیدواریم این بخش از الزامات نصب اسپیلیت تی برای شما مفید واقع شود.
برای دیدن ویدیو های بیشتر به اپارات مراجعه کنید.
هات تپ

 

اسپیلیت تی – اتصال سه راهی

اسپیلیت تی – اتصال سه راهی

دستگاه اسپلیت تی در واقع نام اتصال سه راهی خطوط لوله است که برای گرفتن نشت خطوط لوله در حین عملیات هات تپ و یا در نشتی گیری از لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد. اسپلیت تی را می توان پر کاربرد ترین اتصال لوله در عملیات هات تپ بر شمرد. اتصال اسپیلیت تی پس از نصب بر روی خط لوله سه مسیر را برای حرکت سیال به وجود می آورد. دو مسیر اصلی در اینجا وجود دارد که مربوط به جریان سیال درون خط لوله ی اصلی است و مسیر سوم در واقع مسیری فرعی است که مربوط به جریان سیال در لوله ی انشعابی است. هات تپ عملیاتی است که در آن از خطوط لوله ی تحت فشار (دارای جریان)، انشعاباتی تهیه می شود. در هات تپ جریان سیال درون لوله را قطع نمی کنند و عملیات را بر روی خط لوله ای انجام می دهند که سیال درون آن جریان دارد. از این رو برای جلوگیری از بروز نشتی پس از ایجاد برش بر روی خط لوله بایستی اتصالاتی را بر روی آن نصب کنید تا بعد برش زدن خط لوله سیال به محیط بیرونی وارد نشود.

اتصالات خط لوله

اتصالات خط لوله با ر های گوناگونی آماده می شوند. این اتصالات انواع مختلفی دارند که اتصال اسپلیت تی مهم ترین و پرکاربردترین این اتصالات است. پروسه ی ساخت دستگاه اسپلیت تی و پرداخت آن الزاماً همراه با دقت فراوان پایان می یابد. اتصالات سازه هایی هستند که پس از نصب بر روی خط لوله به طور دائم در جای خود مستقر خواهند بود و با پایان گرفتن عملیات هات تپ از روی لوله جدا نمی شوند.

تهیه ی نقشه اسپیلیت تی

برای تهیه ی نقشه اتصال اسپیلیت تی ابتدا تیم مهندسی و فنی وارد منطقه ی عملیاتی می شوند تا مسیر لوله را بررسی کنند. در این بررسی ها باید مؤلفه ها و پارامتر هایی را اندازه گرفته و آن ها را مشخص کنند تا با استفاده از این موارد بتوانند نقشه ی اتصال را طرح ریزی کنند. این پارامتر ها و مؤلفه ها عبارت اند از، سایز لوله اصلی و انشعابی، ضخامت لوله، متریال سازنده ی لوله یا جنس لوله و در آخر فشار، دما و ماهیت سیال.

سیال های شناور درون لوله می توانند از نوع گازی یا مایع باشند. هر کدام از این سیال ها ماهیت منحصر به فردی را دارند. برخی از آن ها رغبتی برای ورود به واکنش های شیمیایی ندارند اما برخی دیگر و مخصوصا گاز ها به سرعت دچار فعل و انفعالات شیمیایی می شوند. علاوه بر این موارد خطر آتش سوزی و انفجار نیز می تواند یکی از ریسک های لاینفک کار با بسیاری از سیالات باشد.

با استفاده از مؤلفه های ذکر شده نقشه ی اتصال را طرح ریزی و تهیه می کنند. سپس نقشه را به برشکار لیزری می دهند تا الگوی دستگاه اسپلیت تی را بر روی ورق ها و قالب های پلاستیکی پیاده کرده و تحویل دهد. از قالب های پلاستیکی به عنوان الگو برای برش قطعه های مختلف اسپلیت تی استفاده می شود.

اسپیلیت تی

روند ساخت اسپلیت تی

در روند ساخت این اتصال ابتدا قطعه لوله را از قسمت طولی توسط هوابرش یا هواگاز برش داده می شوند. می توان این قطعه لوله را توسط دیگر دستگاه های برش در عملیات هات تپ مثل دستگاه برش بولینگ برش داد. تفاوت این دو روش برش به این گونه است که در برش با هواگاز کار توسط کاربر یا اپراتور انجام می شود اما دستگاه برش بولینگ یا استفاده از یک ریل بزرگ و تعدادی ریل کوچک که بر روی خود دارد حرکت می کند. در هوابرش پلیسه و توده های ذوب شده بر روی بدنه ی اتصال باقی می ماند و همچنین ابعاد و لبه های برش خیلی منظم نیست اما برش با دستگاه بولینگ، برشی یکدست و تمیز را به شما تحویل می دهد.

هنگامی که یک قطعه لوله را از قسمت طولی برش می دهند، دو قطعه مجزا به دست می آید که مقطع نیم دایره دارند. هر کدام از این دو قطعه با نام پد شناخته می شوند. اسپیلیت تی به معنی دو تکه است و منظور از آن دو پد اسپیلیت تی می باشد.

پس از ساخت دو پد، نوبت به دستگاه نیپل می رسد که یکی دیگر از عوامل فرآیند هات تپ به شمار می رود. نیپل را نیز با استفاده از قطعه کوچکی از یک لوله می سازند. سایز قطعه لوله ای که برای ساخت پد ها به کار می برند با سایز خط لوله ی اصلی هماهنگی دارد. اما قطعه لوله ای که برای ساخت نیپل مورد استفاده قرار می گیرد باید با سایز لوله ی انشعابی هم خوانی داشته باشد. در واقع پد ها سر تا سر لوله ی اصلی را پوشش می دهند اما نیپل مسیری است که در انتها به لوله ی انشعابی متصل می شود. ابتدا برشی به اندازه ی قطر نیپل، بر روی یکی از پدها ایجاد می کنند. سپس دور تا دور نیپل را بر مقطع برش جوش می دهند. بر روی نیپل نیز یک فلنج قرار می گیرد. فلنج را به منظور متصل کردن اتصال به ولو بر روی اسپلیت تی می بندند.

هات تپ

جوشکاری نیپل و فلنج و پد ممکن است با استفاده از روش های جوشکاری و جوش آرگون و یا قوس الکتریکی انجام شود.

لبه های پدها را با استفاده از سنگ فرز پَخ زنی می کنند. پخ زنی به معنی زاویه دادن به لبه های قطعات فلزی است. این لبه ها را زاویه دار می کنند تا هنگامی بر روی خط لوله قرار می گیرند زاویه ی هرکدام از پدها با دیگر موجب به وجود آمدن شیاری شود تا جوشکار بتواند درون این شیار عملیات جوشکاری را انجام دهد و با لوله تماس چندانی نداشته باشد. در واقع پخ زنی هم موجب ایمنی جوشکاری و هم موجب سهولت آن خواهد شد.

از آنجا که اسپلیت تی و دیگر اتصالات خطوط لوله به طور دائم بر روی خط لوله باقی می مانند بنابراین باید سازوکاری ترتیب دید و سطح آن ها طوری مورد پردازش قرار داد تا موجب افزایش طول عمر سطح آن شد. در صورتی که سطح سازه را در مقابل عواملی همچون پوسیدگی، زنگ زدگی، خوردگی و غیره بیمه نکنیم، آنگاه ممکن است اتصال پس از نصب بر روی خط لوله به سرعت موجب پوسیدگی و زنگ زدگی شود و هزینه های زیادی را جهت تعویض و تعمیر به دنبال داشته باشد.

پس از اعمالی همچون جوشکاری و برشکاری توده ها و پلیسه های جوش و براده بر روی سطح اتصال باقی می ماند. این موارد بر روی سطح خلل ایجاد می کنند و موجب می شوند رنگ کاری بر روی اسپیلیت تی به درستی انجام نشود. برای از بین بردن این موارد از عملیاتی نظیر سندبلاست استفاده می کنند. سندبلاست با استفاده از پاشش همراه با فشار ماسه و ذارت ریز شن به سمت سازه انجام می شود. ضربه هایی که توسط این ماسه ها به سطح اتصال وارد می شود موجب می شود تا تمامی این توده ها از بین بروند. برای از بین بردن توده ها و پلیس هایی که با سندبلاست برطرف نمی شوند از سیم فرزکاری استفاده می شود. سیم EDM بر روی دستگاه فرز بسته می شود و بر روی سطح ناهموار کشیده خواهد شد تا در نهایت سطحی صاف و عاری از توده های جوش را حاصل نماید.

پس از اینکه سطح اسپیلیت تی کاملا یکنواخت و هموار شد آنگاه اسپلیت تی را با استفاده از موم پروکسی پوشش می دهند. این موم موجب می شود رنگ به درستی و با طول عمر زیاد بر روی سازه باقی بماند. موم پروکسی همچنین مانع از قرار گیری سطح فلزی اسپلیت تی در معرض اکسیژن و به تبع آن زنگ زدگی می شوند. پس از این مرحله نیز اسپلیت تی را رنگ می کنند و سپس آن را برای اتصال بر روی خط لوله به فاز عملیاتی منتقل می کنند. اسپیلیت تی اتصال مستحکمی است که مقاومت لازم را در نقطه ی خروجی انشعاب دارد. اتصال اسپیلیت تی در زمانی که فشار خط لوله در نقطه ی انشعابی بالا باشد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کارکرد دستگاه اسپیلیت تی

کارکرد دستگاه اسپیلیت تی و نقش ان در فرایند هات تپ بسیار مهم و بسزاست. باید گفت اسپلیت تی و سدل نیپل رایج ترین نوع اتصالات در مورد انجام عملیات هات تپ در راستای فرایند انشعاب گیری از خطوط لوله و ایجاد انشعاب های جدید می باشد. در اصل این اتصالات ورودی انشعاب جدید هستند و در صورت ایجاد هر ایرادی در اجزا و اتصالات‌ ان ها منشاء خطرات جبران ناپذیری به وجود می اید. از این رو کارکرد دستگاه اسپیلیت تی مناسب آنها از الزامات در فرایند های مربوط به خطوط لوله می باشد. اما به طور کلی کارکرد دستگاه اسپیلیت تی و نقش ان را باید به بخش های زیر تقسیم کرد:
 

نقش ها و کارکرد ها

۱- ایجاد ورودی انشعاب جدید: هنگامی که یک مجتمع صنعتی قصد داشته باشد روی خطوط لوله موجود یک انشعاب جدید ایجاد کند، قطعا نیاز به سوراخ کردن لوله و نصب یک لوله انشعابی جدید می‌باشد، اما طبیعتاً این خواسته به راحتی نیست و نمیتوان لوله را مستقیماً روی بخش بریده شده نصب کرد، مخصوصا در صورتی که لوله حاوی سیال باشد و عملیات انشعاب گیری از روش‌هایی نظیر هات تپ و … انجام خواهدشد. در این شرایط یک دستگاه اسپلیت تی روی لوله نصب شده و انشعابی جدید بر روی خطوط لوله ایجاد می شود در واقع اسپلیت تی مجرای آغازی و گره گاه انشعاب جدید محسوب خواهد شد. 
۲- جلوگیری از کشش و دفرمه شدن بخش بریده شده لوله: همان طور که اشاره شد کارکرد دستگاه اسپلیت تی در نقش ورودی انشعاب جدید دقیقاً روی بخشی از لوله نصب گردیده است که سوراخکاری روی آن انجام شده است. بخش سوراخ شده لوله به جهت ایجاد انشعاب جدید در مقابل فشار سیال و فشار خود لوله بسیار در معرض تنش خواهد بود. به طوری که در صورت کنترل نکردن آن ممکن است لوله موجود و سوراخ انشعابی ایجاد شده از محل برش دچار کژتابی شود. بنابراین لوله اصلی، محل بریده شده و به دنبال آن لوله انشعابی فرم خود را از دست داده و این مجموعه معیوب به مرور آثار مخرب خود را بروی عملیات بروز خواهند داد. همانطور که می دانید اسپلیت تی یک اتصال سه راهی محکم است که روی در محل گره لوله اصلی و انشعاب ایجاد شده و مانع تنش های کششی و مواردی این چنین روی این دو لوله میشود. بنابراین در فرایند طراحی و ساخت اسپلیت تی باید به این نکته توجه داشت که مهم ترین کارکرد اسپلیت تی داشتن توان حفظ شرایط لوله ها و ممانعت از دفرمه شدن آن‌ها می باشد. 
۳- مجرای نصب اتصالات و ابزار های اندازه گیری: خصوصاً در مواقعی که خط لوله به بهره برداری رسیده و حاوی سیال است باید بدانید دسترسی به داخل آن از طریق عملیات ‌های ساده‌ چون برش سرد و… ممکن نیست؛ در این شرایط یک دستگاه اسپلیت تی روی لوله نصب و عملیات هات تپ به جهت دسترسی پذیری خط انجام می ‌شود. بنابراین کارکرد دستگاه اسپیلیت تی نقش مجرایی را ایفا می ‌کند که به واسطه آن و بعد از انجام عملیات هات تپ خط لوله در دسترس قرار می‌ گیرد. حال می‌توان با ایجاد تدابیر مهندسی اتصالات تجهیزات کنترلی یا ابزار اندازه گیری و … را نصب کرد. این امر از جمله کارکرد های مؤثر و مفید دستگاه اسپلیت تی به شمار می رود. چه بسا نیاز به این باشد که در محل مورد نظر ولو کنترل نصب شود. یا ممکن است نیاز به نصب گیج یا سایر ابزار های اندازه گیری فشار، دما و جریان سیال باشد. در این شرایط نیز اسپلیت تی بهترین نوع اتصال برای بازدهی محسوب می ‌شود. همچنین اکثرا بعد از نصب اسپلیت تی یک ولو روی آن نصب خواهد شد. مخصوصاً برای انجام عملیات هات تپ نصب ولو ضروری است. این ولو به تنهایی نقش کنترل جریان سیال روی انشعاب جدید را ایفا خواهد کرد چرا که در مواقع ضروری می‌ توان به راحتی و با بستن یا باز کردن ولو جریان سیال درون انشعاب جدید را کنترل و مدیریت کرد. 
 
کارکرد دستگاه اسپیلیت تی

انواع دستگاه اسپلیت تی

 
اسپلیت تی و کارکرد دستگاه اسپیلیت تی را از وجه های مختلف دارای انواع متعددی است که با توجه به نیاز مشتریان انتخاب و ساخته می‌ شود. گرچه فرایند ساخت اسپلیت تی تقریباً در تمامی موارد مشترک است، اما هر کدام ویژگی‌ های خاص خود را دارند که مراحل ساخت را نسبت به یکدیگر کمی متفاوت می‌ گرداند. قبل از انتخاب نوع دستگاه اسپلیت تی طبیعتاً اطلاعات اولیه مورد نیاز از جمله نیاز مشتری، مشخصات فنی خط لوله و سیال دریافت می‌ شود تا نسبت به انتخاب و فراهم متریال‌ مورد نیاز برای ساخت اسپلیت تی اقدام شود. طبیعتاً جنس لوله، ضخامت آن، دمای سیال و فشار آن مواردی هستند که در انتخاب نوع متریال ‌ها نقش حائز اهمیتی ایفا می‌کنند. در صورت به وجود امدن خطا در انتخاب متریال‌ فرایند مخصوصا پس از نصب و بهره برداری خطراتی را تجربه خواهد کرد که رفع نکردن آن ها می تواند بسیار آسیب‌زا خواهد باشد. مهندسین سازنده اسپلیت تی همزمان با فراهم سازی متریال‌ ها باید با در نظر گرفتن نوع اسپلیت تی مورد نیاز مشتری نیز مطالعات و طراحی های لازم را صورت دهد.
 

معیار ها

معیارهای انتخاب نوع با در نظر گرفتن کارکرد دستگاه اسپلیت تی از نظر سازنده به شرح زیر خواهد بود:
۱- سایز لوله و انشعاب: از نظر سایز اسپلیت تی ها یا به صورت سایز به سایز ساخته می‌ شوند و یا سایز انشعاب کوچک تر از سایز لوله اصلی خواهد بود. در صورتی که انشعاب مورد نیاز هم سایز با سایز لوله اصلی باشد اسپلیت تی به صورت سایز به سایز ساخته می‌شود. به عبارتی قطر نیپل اسپلیت تی که محل ورودی لوله انشعابی می‌ باشد با قطر لوله اصلی مساوی خواهد بود. اما در برخی موارد انشعاب جدید باید سایزی کوچک تر از سایز لوله اصلی داشته باشد. در این شرایط سایز اتصال انشعابی ‌بایستی کوچک تر از سایز پد سدل اسپلیت تی و لوله اصلی باشد. لذا قطر نیپل کوچک تر خواهد بود. انتخاب هر یک از این موارد بستگی به درخواست مشتری و نوع استفاده‌ ان خواهد داشت که اسپلیت تی مذکور ایفا خواهد کرد.
 
<div id=”90837719061″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/Z608y?data[rnddiv]=90837719061&data[responsive]=yes”></script></div>
 
۲- نوع اتصال: در اغلب مواقع اسپلیت تی به صورت جوشکاری ساخته می شود، به عبارتی طراحی و ساخت اسپلیت تی به شکلی است که در نهایت با روش جوشکاری روی لوله اصلی نصب شود. اما در برخی موارد با توجه به کارکرد دستگاه اسپیلیت تی مکانیکی مورد نیاز خواهد بود. یعنی اسپلیت تی نه از طریق جوشکاری بلکه با اتصالات پیچ و مهره ای روی خطوط لوله نصب می‌ شود. این مورد در حالی است که به هر دلیل امکان جوشکاری روی لوله اصلی وجود نداشته باشد. حتی ممکن است جنس لوله طوری باشد که جوشکاری روی آن ممکن نیست؛ برای مثال خطوط لوله پلی اتیلن یا بتن و… قابلیت جوشکاری ندارند. در این شرایط دستگاه اسپلیت تی مکانیکی ساخته شده و روی لوله پیچ و مهره می شود. در شرایطی که لوله قابلیت جوشکاری داشته ‌باشد اما خطراتی چون بروز احتراق و اشتعال، وجود مواد سمی و خطرناک درون لوله مجری را مجبور می کند که از جوشکای روی لوله اجتناب کند. البته در این زمینه با اتخاذ تدابیر مهندسی جوشکاری ممکن خواهد بود اما برخی موارد مشتری ترجیح می‌دهند از اسپلیت تی مکانیکی به جای جوشکاری استفاده کنند تا احتمال بروز خطرات مذکور را به صفر برسانند. گرچه که نصب اسپلیت تی با جوشکاری در صورت رعایت استاندارد های جوش مطمئن تر است اما کارکرد دستگاه اسپلیت تی مکانیکی نیز طبق اصول مهندسی و با لحاظ مشخصات فنی خط لوله و سیال ضریب اطمینانی کمتر از اسپلیت تی جوشی نخواهد داشت. 
۳- زاویه اسپلیت تی: در اکثر مواقع از اسپلیت تی های 90 درجه استفاده می شود، یعنی زاویه نیپل اسپلیت تی با لوله اصلی 90 درجه خواهد بود چرا که در اکثر اوقات انشعاب های جدید عمود بر خطوط لوله هستند، اما در مواقعی که نیاز به انشعاب گیری زاویه دار نسبت به خط لوله موجود می‌باشد، اسپلیت تی بایستی به صورت زاویه دار طراحی و ساخته شود. برای مثال ممکن است نیاز به انشعاب گیری 30 درجه از خط لوله باشد. در این شرایط نیپل به گونه ای طراحی و روی پد سدل اسپلیت تی نصب می‌شود که نسبت به آن دارای زاویه 30 درجه باشد. تشخیص اینکه اسپلیت تی چه زاویه‌ای نسبت به لوله داشته باشد در اختیار مشتری است اما سازنده و مهندس دستگاه اسپلیت تی می‌ تواند با ارائه مشاوره و در صورت امکان راهکاری برای رفع مسئله و استفاده از اسپلیت تی عمود بر لوله ارائه دهد. در هر صورت، اگر راهی جز استفاده از اسپلیت تی زاویه دار وجود نداشته باشد، سازنده اسپلیت تی بایستی فرایند طراحی و ساخت را بر اساس آن به پیش ببرد. 
با توجه به گفته های بالا کارکرد دستگاه اسپیلیت تی و نقش ان در عملیات هات تپ بسیار مهم و بسزاست.
برای دیدن ویدیو های بیشتر به اپارات مراجعه کنید.
 
دستگاه اسپیلیت تی

ساخت دستگاه اسپیلیت تی

ساخت دستگاه اسپیلیت تی به دو مرحله اختصاص داده می شود:

ابتدا برش قطعات و سپس اتصال آن‌ها از طریق جوشکاری.

متخصصان برای ساخت دستگاه اسپلیت تی باید  مهارت ویژه ای در جوشکاری خطوط لوله و اتصال ان داشته باشند، در غیر این‌ صورت با ایرادات عدیده‌ای و خسارت های جانی و مالی در کار مواجه خواهند شد.  برای انجام این فرایند، ابتدا باید ساکن نقشه و طرح کار را به صورت دقیق بررسی و اماده شود تا بتوانند عملیات را بدون هر گونه ایرادی اجرا کنند. بنابراین بهتر است قبل از شروع ساخت دستگاه اسپیلیت تی قالب‌ها بر اساس طراحی کاملا دقیق آماده شده باشند.

همانطور که پیش تر گفته شد برش قطعات برای ساخت اسپیلیت تی با در نظر گرفتن نقشه‌ ها و شابلون‌ ها مهم ترین و اولین وظیفه‌ ی سازنده‌ ی این دستگاه می‌باشد. چرا که اگر هر ایرادی در اندازه و زاویه ‌ی قطعات و… در زمان ساخت اسپلیت تی دیده نشود و در ظاهر خود را نشان ندهد، هنگام نصب روی لوله مشکلات خود را ایجاد خواهد کرد. طبیعتاً اگر در دستگاه اسپلیتی مشکلاتی چون عدم تقارن و یا تاب و زوایایی زائد وجود داشته باشد عملیات هات تپ امکان ‌پذیر نیست. برش‌ها باید بسیار دقیق و با کمترین میزان تلورانس انجام شده باشند. در صورت امکان برای لوله‌های ضخیم و آلیاژ سنگین بهتر است از دستگاه‌ها و تجهیزات دقیق نظیر بولینگ ماشین استفاده شود.

نکته ‌ی مهم دیگر دقت در جوشکاری قطعات بر روی یکدیگر است. برای این کار ابتدا بهتر است نیپل دستگاه اسپلیتی را روی پدهای سدل جوش داده شود و پس ار ان می توان فلنج را به نیپل جوشکاری کرد. قطعا هر دو مرحله نیازمند دقت و محاسبه زیاد هستند و باید بر حسب استانداردها انجام گیرند.

برای ساخت دستگاه اسپلیت تی باید تمام ضوابط علی الخصوص استانداردهای جوش را در انتخاب نوع الکترودها و تعداد پاس‌ ها رعایت شوند. همانطور که می دانید طبیعی است با توجه به فشار سیال، دمای و جریان ان و نیز فشار عملیات هات تپ تعداد پاس ‌های جوش متغیر باشند. بنابراین بهتر است پیش ‌بینی ‌های لازم  صورت گیرد.

علاوه بر موارد فوق، مهم ‌ترین گزینه در ساخت دستگاه اسپیلیت تی کیفیت جوشکاری قطعات و اتصال ان ها حرف اول را می زند. کوچک‌ ترین مشکل و ریز ترین ایراد در جوشکاری مشکلاتی چون بروز نشتی در اسپلیت تی، افت فشار خط، ضریب مقاومت پایین خطوط جوش در مقابل فشار خط و… را به دنیال خواهند داشت. در صورت ایجاد هر نوع از ایرادات مذکور هنگام انجام عملیات هات تپ و یا بعد از آن و در زمان بهره‌ برداری از خطوط باید سریعا اصلاح شود و تمام اقدامات لازم برای ار بین بردن نشتی صورت گیرد.

از این رو و با در نظر گرفتن این حساسیت‌ها، تست نشتی و فشار هیدرواستاتیک در دستگاه اسپلیت تی قبل از شروع انجام عملیات هات تپ شدیدا توصیه می‌ شود.

معمولاً کارفرما ها و متخصصان مربوطه ترجیح می‌دهند برای کاهش هزینه‌ها یا سایر هدف ‌ها، هر کدام خود مسئولیت ساخت دستگاه اسپیلیت تی را بر عهده گیرند، اما توصیه ها بر ان است که انجام  این کار بر عهده‌ ی مجری عملیات هات تپ یا انشعاب گرم هات تپ قرار گیرد. چرا که مجری با در نظر گرفتن شناختی که از پیچیدگی و فشار پروژه  دارد، مسلما بیشتر قادر به رعایت الزامات فنی‌ ان هستند که طبیعتا بیشتر از هر فرد دیگر می‌تواند ضریب استحکام اتصال اسپلیت تی را در مقابل فشار عملیات و فشار سیال در طولانی مدت تخمین زند و تضمین کند.

ساخت دستگاه اسپیلیت تی

ساخت دستگاه اسپلیت تی و اتصال لوله

به طور کلی باید گفت برای انجام انشعابات جدید در مسیر لوله از سه مدل اتصال استفاده می گردد که انتخاب هر کدام از این اتصالات به متغیر های بسیاری از خط لوله و سیال هایی چون سایز لوله اصلی، متناسب با سایز انشعاب جدید به سایز لوله اصلی، نوع سیال، فشار و دمای ان و مواردی از این قبیل بستگی دارد.

اتصال اسپلیت تی از به روز ترین، معتبر ترین و متداول ترین اتصالات محسوب می شود که دارای مزیت های بسیاری نسبت به سایر اتصالات دارد. از جمله این مزیت ها داشتن مقاومت بالای اتصال در برابر فشار، هزینه پایین و سرعت بسیار بالا اشاره کرد.

از اسپلیت تی برای انشعاباتی که دارای حساسیت بالایی هستند، فشار وارد شده بر روی اتصال بالا بوده و همچنین در ایجاد انشعابات برای لوله هایی  سایز بالا و پروژه های بسیار حساس مورد استفاده قرار می گیرد.

اما برای دانستن علت بالا بودن مقاومت و استحکام اتصال و ساخت دستگاه اسپلیت تی باید در روش فیتینگ و تثبیت کامل آن بر روی لوله و مراحل جوشکاری بسیار این نوع اتصال اشاره کرد.

به طور کلی ساخت دستگاه اسپلیت تی از چهار قسمت کلی تشکیل شده است که:

 • پد بالا
 •  پد پایین
 •  نیپل اتصال
 • فلنج عملیات مونتاژ (در دو مرحله)

مرحله اول در داخل کارگاه تولیدی اتصال مونتاژ انجام می شود و مرحله دوم بر لوله اصلی در محل اجرای عملیات انجام می گیرد.

ساخت دستگاه اسپیلیت تی

روش مونتاژ و ساخت دستگاه اسپلیت تی

همانطور که پیش تر گفته شد برای ساخت دستگاه اسپیلیت تی مونتاژ اولیه اتصال اسپلیت تی در کارگاه شکل می گیرد. ابتدا لوله با در نظر گرفتن طول و سایز ان با دقت بالا بریده خواهد شد پس از ان در مسیر طولی به دو قسمت تقسیم می شود. فراموش نکنید کلیه مراحل برش لوله با دستگاه هوا برش انجام می گیرد. بعد از پایان برش کاری لوله کلیه لبه های برش خورده این قطعه از اسپلیت تی با تمرکز و دقت کامل زاویه دار شده تا  برای ایجاد انشعاب و عملیات جوشکاری آماده می شوند.

دو قسمت جدا شده لوله به نام پد بالا و پد پایین شناخته می شوند.

مرحله بعدی مونتاژ کاری اتصال مرتبط با پد بالایی خواهد بود که نیپل اتصال و فلنج باید بر روی آن مونتاژ شوند. این مرحله نیز همچون دیگر مراحل نیازمند دقت بالایی می باشد. ابتدا بر أساس نیپل یا سایز لوله انشعابی که باید بر روی پد نصب شود با استفاده از هوا برش بر روی پد بالایی دستگاه اسپلیت تی انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که برای برش های دقیق سوراخ متخصصان از شابلون هایی که قبلا توسط مهندسین طراحی شده است استفاده می کنند.

پس از پایان برشکاری و ایجاد سوراخ های لازم بر روی پد بالایی باید لبه های محل برش را به طور کامل و دقیق پخ زده کنند تا عملیات جوشکاری نیپل بر روی آن با تسلط بهتری انجام گردد.

مرحله بعد مونتاژ اتصال نیپل و فلنج دستگاه اسپیلیت تی بر روی پد است. جوشکاری نیپل و فلنج نصب شده باید جوشکاری توسط افراد مجرب و متخصصان این کار انجام گیرد. چرا که تراز کردن نیپل و فلنج در زمان جوشکاری از موارد بسیار مهم دیگر می باشد. در بعضی موارد اتصال و انشعاب به شکل زاویه دار می باشد که در این صورت باید اتصال نیپل به پد بالایی با زاویه باشد که البته مونتاژ آن را به مراتب سخت تر از قبل و اتصالات حالت قائم می باشد. بعد از پایان مونتاژ کاری اتصال دستگاه آماده ارسال به پروژه برای  نصب می باشد.

تکته: بازرسین تست تست نقطه جوش لوله را قبل از نصب و فیتینگ اسپلیت تی بر روی لوله انجام می دهند هدف از این کار بدست اوردن تایید و صحت جوشکاری اتصال اسپلیت تی توسط کارفرما می باشد

اسپلیت تی در مقایسه با دیگر دستگاه ها و روش های اتصال، فیتینگی قوی تر است از این رو برای اجرای عملیات های سنگین انشعاب گیری از آن استفاده می شود. اما در صورت در دست داشتن پروژه های سبک تر می توان از اتصالات دیگر استفاده کرد.

برای ساخت دستگاه اسپیلیت تی پس از مطالعات ضروری باید از اپراتور ها و جوشکاران حرفه ای و بهترین ابزارها و تجهیزات بهره برده شود. یکی دیگر از دلایل متفاوت بودن این اتصال در مقایسه با دیگر اتصالات دو تکه بودن و تمام محیطی بودن آن است.

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر به اپارات مراجعه کتید

اسپلیت تی و بسته بندی

تا کنون در خصوص ساخت اسپلیت تی، حمل آن، طریقه نصب و فیت آپ اسپلیت تی روی خط لوله، جوشکاری آن و کارکرد این اتصال خطوط لوله بسیار نوشته شده است. اما یکی دیگر از آیتم های به ظاهر بی اهمیت ولی شایسته توجه در خصوص اتصال اسپلیت تی عبارت است از بسته بندی اتصال اسپلیت تی. مخصوصا در شرایطی که نقل و انتقال اتصال از مبداء تا مقصد طولانی می باشد می بایست آن را به شیوه ای استاندارد بسته بندی کرد. از دیگر دلایل بسته بندی اسپلیت تی می توان به مواقعی اشاره کرد که می خواهیم آن را بفروشیم. برای فروش این اتصال می بایست تمامی الزامات و مولفه هایی که سازنده اتصال را به یک فروشنده معتبر تبدیل می کند را رعایت کنیم. یکی از این مولفه ها بسته بندی اسپلیت تی می باشد. بدیهی است که ارسال یک قطعه بدون بسته بندی نقطه نظر خریدار را نسبت به فروشنده قطعه تغییر می دهد. از سوی دیگر بسته بندی ضمن رعایت استانداردها این اطمینان را به مشتری خواهد داد که سازنده این قطعه یعنی اسپلیت تی به تمامی جوانب کار حساس بوده و همچون مورد بسته بندی، تمامی الزامات در فرایند ساخت و تحویل محصول را رعایت کرده است.

بنابراین بسته بندی اسپلیت تی می تواند گواهی نیز باشد بر این که کیفیت محصول خریداری شده نیز همچون وسواسی که در خصوص بسته بندی به خرج داده شده است، قابل اطمینان و اتکا خواهد بود. بنابراین بسته بندی این اتصال می تواند یکی از شرایط تحویل محصول به شمار رود.

سازنده اسپلیت تی
اسپلیت تی

اما سوال این است که چرا split tee باید بسته بندی شود؟ بسیاری از محصولات دارای شرایط نگهداری ویژه ای هستند و برای حفظ این شرایط می بایست بسته بندی به اقتضای نیاز محصول انجام گیرد. برای مثال بسیاری از مواد و فرآورده های خوراکی باید بر حسب الزامات خاص خود بسته بندی شوند. اما قطعات و محصولاتی نیز وجود دارند که برای نقل و انتقال و تحویل آن ها نیازی به بسته بندی نیست. حال این سوال پیش می آید که چرا بسته بندی اسپلیت تی یک الزام در فرایند انتقال و تحویل محصول به مشتری قلمداد می شود. پاسخ به این سوال را می توان در استدلال های زیر یافت:

 • بسته بندی بهترین راهکار برای ممانعت از آسیب دیدن اسپلیت تی حین جابجایی به حساب می آید. اسپلیت تی ظاهر زمختی دارد اما بخش ها و قطعاتی از آن شدیدا نسبت به ضربه آسیب پذیرند و از این ور در خصوص آن ها باید جوانب را احتیاط کرد. برای مثال لبه های اتصال به منظور افزایش کیفیت جوشکاری حین نصب روی لوله پخ رده می شوند. آسیب دیدن این لبه ها تأثیر مستقیم در کیفیت جوشکاری خواهد داشت و چنان که می دانیم کیفیت پایین جوشکاری اسپلیت تی روی لوله نیز به عدم کارکرد صحیح احتمالی آن در آینده می شود که مشکلاتی نظیر نشتی و برون رفت سیال به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، اسپلیت تی دارای سر فلنج داری می باشد که ولو یا لوله روی آن نصب خواهند شد. چنان که می دانیم فلنج یک اتصال حساس در برابر ضربات است و از این رو می بایست تا جای ممکن نسبت به بروز آسیب ولو غیر جدی روی آن حساسیت به خرج داد. اگر فلنج اسپلیت تی درست کار نکند در محل انشعاب جدید ممکن است مشکلاتی نظیر نشتی سیال و افت فشار کل خط لوله را شاهد باشیم که این امر طبیعتاً مذاق هیچ کارفرمایی خوش نخواهد آمد. از این فلنج اسپلیت تی در حین جابجایی و حمل و نقل نباید با هیچ شی ئی برخورد کند.
 • بسته بندی یکی از آیتم های حادز اهمیت در فروش و ارزیابی فروشندگان محسوب می شود. بسته بندی مناسب باعث تسهیل در فرایند جابجایی و تحویل محصول می شود و از این رو یک امتیاز برای سازنده اتصال بشمار می رود. بسته بندی اسپلیت تی این تضمین را به مشتری می دهد که فروشنده نسبت تمامی مراحل ساخت حساسیت لازم را به خرج داده است و با بسته بندی محصول به منظور عدم آسیب آن، به نوعی کیفیت split tee تحویل داده شده را تصمین کرده است. البته این حکم ضرورتا و در همه موارد صدق نمی کند، اما به طور کلی بسته بندی اسپلیت تی می تواند بر اعتبار کیفیت محصول بیفزاید.

با توجه به نکات فوق الذکر، می توان پی به اهمیت بسته بندی اسپلیت تی برد. حال و با توجه به اهمیت بالای بسته بندی، این فرایندد باید به شیوه ای انجام شود که متناسب با ضریب اهمیت کار، بهترین و مناسب ترین شرایط برای حفظ کیفیت محصول فراهم شود. از این رو روش بسته بندی یک فرایند مهم محسوب می شود. در بسته بندی اسپلیت تی باید به دو نکته توجه داشت: نکته اول وزن اسپلیت تی است. این اتصال از آن جا که یک اتصال تمام فلزی است و معمولاً از قطعاتی نظیر لوله و فلنج ساخته می شود وزن بالایی دارد و در نتیجه باید بسته بندی به گونه ای باشد که بتواند وزن بالای اسپلیت تی را تحمل کند. نکته دوم نیز این خواهد بود که باید نسبت به نقاط حساس و کلیدی اتصال که در معرض آسیب اند و بروز آسیب به آن ها می تواند کیفیت اتصال را زیر سوال ببرد حساس بود. چنان که اشاره شد لبه ها و فلنج اتصال جزو این نقاط هستند.

بسته بندی اسپلیت تی روی پالت چوبی
اسپلیت تی روی پالت چوبی، بمنظور بسته بندی

با توجه به دو نکته ذکر شده بسته بندی باید هم وزن اسپلیت تی را تحمل کند و هم مانع آسیب پذیری قطعات آن شود. برای نیل به این دو هدف معمولاً برای بسته بندی ازاسکلت فلزی مشبک و مکعبی استفاده می شود که جداره های آن با تخته های چوبی سخت و ضخیم پوشش داده شده اند. بنابراین ابتدا از طریق جوشکاری یک اسکلت فلزی مکعبی ساخته می شود و سپس با پوشش جداره های چوبی، از اسپلیت تی محافظت می شود. کف باکس را هم با یک پالت که توان تحمل وزن اتصال را داشته باشد پوشش می دهند تا بدون خطرات ناشی از افتادن اسپلیت تی جابجایی و حمل و نقل انجام شود. ابعاد این باکس طبیعتاً باید کمی از طول و عرض و ارتفاع اسپلیت تی بیشتر باشند تا هم بتوان به راحتی آن را جابجا کرد و هم در نتیجه درگیری میان قطعات اسپلیت تی و اجزای باکس، این قطعات دچار آسیب نشوند. البته می توان با پوشش های مختلف فضای آزاد میان قطعات و باکس را نیز پوشش داد تا شاهد لقی اسپلیت تی درون باکس نباشیم.

در صورتی که تمامی مراتب و مراحل زیر به درستی رعایت و اجرا شوند می توانیم مطمئن باشیم که split tee به بهترین شکل ممکن حمل و نقل و تحویل مشتری داده خواهد شد.

تنش زدایی اسپلیت تی با دستگاه canroon

در نوشتارهای پیشین اشاره گردید که تنش زدایی حرارتی یک عملیات اصلاحی به منظور احیای توازن و تعادل متریال های قطعات فلزی از جمله اسپلیت تی محسوب می شود. این دستگاه ابتدا حرارتی یکسان و تدریجی روی قطعه ایحاد می کند. میزان حرارت تا نقطه دمای بحرانی اتصال افزایش می یابد. پس از رسیدن دما به این درجه، عملیات حرارت زدایی با کاهش دما روی قطعه انجام می شود تا تنش ها از آن رفع شود. باید توجه شود که این مرحله نیز به صورت پیوسته و تدریجی انجام می شود.

هدف از این امر چنان که اشاره شد بازگرداندن تعادل به اسپلیت تی می باشد. اسپلیت تی حین ساخت دچار به هم ریختگی تعادل ساختار مولکولی می شود. این به هم ریختگی ناشی از جوشکاری و تنش های حرارتی ناشی از آن است. از آن جه قطعات اسپلیت تی از روش جوشکاری به هم متصل می شوند در نواحی خطوط جوش حرارتی در نتیجه جوشکاری ایجاد می شود که باعث به هم ریختن ساحتار مولکولی این ناحیه می شود و از این رو این بخش از اتصال دچار عدم توازن مولکولی نسبت به بقیه بخش های اسپلیت تی می شود. عدم توازن مذکور می تواند پس از نصب اسپلیت تی و در نتیجه متغیرهای محیطی نظیر افزایش یا کاهش دمای محیط عوارض مخرب خود را نشان دهد.

تنش زدایی با عملیات حرارتی اسپلیت تی
اسپلیت تی پیش از نصب روی لوله تحت تنش زدایی حرارنی قرار می گیرد.

ترک خوردگی، انقباض یا انبساط و مواردی از این قبیل عوارضی هستند که در نتیجه این عدم تعادل می توانند روی اسپلیت تی ایجاد شوند. می دانیم که این دست عوارض چه آثار مخربی می توانند روی split tee و به طور کلی مجموعه ای که این اتصال روی آن نصب شده است داشته باشند. چنان که پیداست مواردی مثل ترک خوردگی باعث بروز نشتی اتصال شده و مجموعه دچار آسیب خواهد شد. در چنین شرایطی عوارض و پیامدهای بسیار سنگینی متوجه مجموعه خواهد شد و چه بسا ناچار شود با بستن خط و تعطیل کردن فرایندهای مربوط به بخشی که دچار آسیب شده است، مجموعه را به میزان قابل توجهی برای چند روز متوقف کند و زیان بالایی را متوجه کار کند. از این رو انجام اقداماتی نظیر تنش زدایی اسپلیت تی از اقداماتی است که انجام آن ضرورت دارد. این امر ممکن است به ظاهر چندان ضروری ننماید و از آن جا که در ظاهر امر تغییری در مراتب ساخت ایجاد نمی کند، چه بسا کارفرما اصلا متوجه قضیه نشود و اسپلیت تی ساخته شده را بدون هر گونه توجهی تحویل بگیرد. در این شرایط وظیفه مجری ساخت اسپلیت تی است که تعهد کاری خود را نشان داده و با الزام آور کردن فرایند تنش زدایی، اتصال را پیش از تحویل حتما تحت عملیات حرارتی تنش زدایی قرار دهد.

نکته دیگری که در عملیات تنش زدایی حرارتی اسپلیت تی مورد توجه است صحت و دقت کامل فرایند تنش زدایی است. در این راستا باید کلیه لوازم و تجهیزات با کیفیت و ضریب دقت عملکردی بالا انتخاب شوند. همچنین فرایند باید تحت نظارت و اجرای اپراتورها و مهندسینی قرار گیرد که نسبت به خلل و فرج کار آشنایی و تبجر کامل داشته، و بتوانند به بهترین شکل ممکن فرایند تنش زدایی حرارتی اسپلیت تی را انجام دهند.

بنابراین تنش زدایی توسط یک دستگاه مناسب و مجهز با دقت و کیفیت بالا از الزامات تنش زدایی حرارتی اسپلیت تی است. در این خصوص مجری ساخت باید به سراغ دستگاه هایی با برند معتبر و صاحب نام برود که آزمون خود در زمینه انجام دقیق عملیات تنش زدایی حرارتی را پس داده باشند. برند تولید کننده دستگاه های تنش زدایی کنرون یا canroon یکی از بهترین برندها در این زمینه می باشد. این برند با تولید دستگاه های تنش زدایی با روش عملیات حرارتی، برای خطوط لوله و اتصالات، نظر مجتمع های صنعتی درگیر در ساخت و اتصال قطعات خطوط لوله را به طرز قابل توجهی جلب خود کرده اند و از این رو می توانند یکی از بهترین ابزارها برای انجام عملیات تنش زدایی حرارتی اسپلیت تی باشند.

برند canroon تولید کننده انواع مدل های دستگاه تنش زدایی است که هر یک برای خصوصیات فنی خاصی طراحی و ساخته شده اند. برای مثال دستگاه های تنش زدایی 10 کیلو واتی این شرکت برای تنش زدایی و عملیات حرارتی قطعات تا ضخامت 30 میلیمتر مناسب هستند و می توانند اتصالات اسپلیت تی تا این ضخامت را تنش زدایی کنند. دستگاه های 40 کیلو واتی canroon قادرند از 25  میلیمتر تا 60 میلیمتر ضحامت را به مطمئن ترین روش ممکن تنش زدایی کنند و از این رو برای اتصالات اسپلیت تی که دارای ضخامت بالا هستند بسیار کاربردی تلقی می شوند.

تنش زدایی اسپلیت تی split tee
جوشکاری اسپلیت تی باعث بهم ریحتن ساختار تعادل مولکولی شده و تنش زدایی حرارتی را ضروری می دارد.

به طور کلی باید اشاره کرد دستگاه های تنش زدایی برند canroon برای هر تمامی انواع اسپلیت تی مناسب هستند و از این رو می توانند نیازهای مجری ساخت اسپلیت تی را تمام و کمال پوشش دهند. در ادامه به برخی از محاسن این برند تولید کننده دستگاه های تنش زدایی می پردازیم:

 • این دستگاه ها رابط بسیار مناسب و سیستم کنترلی دقیقی دارند و از این روی می توانند مکانیزم کنترل فرایند تنش زدایی اسپلیت تی را به بهترین نحو انجام دهند.
 • روش های کنترلی متغیر این دستگاه ها از دیگر خصیصه های مثبت محصولات canroon هستند. این دستگاه ها عموما دارای دو روش کنترل دمایی و کنترل قدرت را در کنار یکدیگر دارند و از این برای کنترل متغیرهای اتصال اسپلیت تی بر حسب نوع نیاز مجموعه مورد استفاده قرار می گیرند.
 • سیستم نگهداری راحت و مناسب و بی دردسر، از دیگر خصوصیات این دستگاه ها به شمار می روند.
 • همگنی و تعادل عملیات حرارتی یکی از مهم ترین متغیرها در فرایند تنش زدایی محسوب می شود و دستگاه های تنش زدایی canroon این کار را به بهترین شکل ممکن انجام می دهند. اگر تنش زدایی اسپلیت تی به صورت همگن انجام نشود در تداوم کار دچار آسیب و ایراد خواهیم شد. لذا باید سراغ برندهایی نظیر کنرون رفت که از بروز این عوارض ممانعت می کنند.
 • این دستگاه ها دارای ضریب کارایی وبهره وری بسیار بالا و حدود 90 درصد می باشد که این ویژگی باعث صرفه جویی در زمان، هزینه ناشی از مصرف انرژی، و به طور کلی قیمت تمام شده فرایند تنش زدایی اسپلیت تی خواهد شد.